فن آوری

این یک توصیف دسته است …

رفع مشکل Performance data is currently only shown until 17 Sept 2021
رفع مشکل Performance data is currently only shown until 17 Sept 2021

چند روزی هست که سرچ کنسول گوگل پیام زیر نمایش داده میشه! Performance data is currently only shown until 17 Sept 2021, we are working to resolve this issue دلیل این پیام چیست؟ و چه تاثیری بر روی سایت داره؟ پاسخ گوگل به این مشکل گوگل در جواب این سوال گفته: در حال حاضر سرچ…