زندگی در ترکیه-بورسا

هزینه زندگی در بورسا ترکیه برای یک خانواده (سال 1400)

هزینه زندگی در بورسا ترکیه برای یک خانواده (سال 1400)

هزینه زندگی در بورسا ترکیه و همچنین در شهرهای مختلف ترکیه متفاوت است که در این مقاله از سایت ایران ترکیش به بررسی متوسط هزینه زندگی در بورسا ترکیه می پردازیم.مهم: در ابتدا جهت مرور سریع و شناخت اولیه شهر بورسا ترکیه، فیلم کوتاه چند دقیقه ای زیر از شهر بورسا را حتما تماشا کنید.   بیش از هرچیز بهتر…

خرید مواد اولیه غذاهای ایرانی در شهر بورسا ترکیه

خرید مواد اولیه غذاهای ایرانی در شهر بورسا ترکیه

آیا می دانید جهت خرید برنج ایرانی در شهر بورسا ترکیه چه کاری باید انجام دهید؟ تا پایان مطلب با ما همراه باشید. مهم: در ابتدا جهت مرور سریع و شناخت اولیه شهر بورسا ترکیه، فیلم کوتاه چند دقیقه ای زیر از شهر بورسا را حتما تماشا کنید.   کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران است. کشوری که…

افتتاح حساب در شهر بورسا ترکیه بدون سپرده گذاری در سال1400

افتتاح حساب در شهر بورسا ترکیه بدون سپرده گذاری در سال1400

طبق بخشنامه ای ، بانک مرکزی ترکیه به چند بانک ترکیه اجازه افتتاح حساب در شهر بورسا ترکیه برای افراد خارجی را صادر کرده است. مهم: در ابتدا جهت مرور سریع و شناخت اولیه شهر بورسا ترکیه، فیلم کوتاه چند دقیقه ای زیر از شهر بورسا را حتما تماشا کنید.   این را بدانید که دریافت هرگونه دپوزیت و پول…